Welkom op onze website.

Plaatsbezoeken zijn toegestaan onder zeer strikte voorwaarden, mits de kandidaat alleen, samen met zijn gezin of met zijn gezin en één knuffelcontact het bezoek kan afleggen zonder begeleiding. Zowel verkopende partij als bemiddelaar mogen niet aanwezig zijn en zullen dus buiten wachten tot het bezoek is afgelopen. Deze maatregel geldt uitsluitend voor particulieren - privépersonen, ook wel consumenten genoemd of B2C en niet voor professionele contacten, B2B.

Deze beperking geldt absoluut niet voor ondernemers en handelaars, die vrij mogen ondernemen. Weliswaar dient iedereen zich te organiseren rond tele- en afstandswerk, dus ook wij geven er de voorkeur aan om telefonisch contact met u te hebben, maar als de omstandigheden het vereisen mogen wij en u, beiden professionelen, elkaar ontmoeten met inachtname van de gekende hygiëneregels.

We nodigen u van harte uit op kantoor om in alle rust en veiligheid de details van uw overname te bespreken.

Grasduin dus rustig door ons aanbod.

Als je iets interessants hebt gevonden, stuur ons een email.
Succes !

Er zijn dossiers die zeer discreet, op vraag van de verkoper(s) moeten behandeld worden. Hierover wordt alleen info gegeven nadat u een vertrouwelijkheidsdocument heeft gemaild. U vindt dit document hier NDA_2020_invulformulier.pdf of onderaan de infofiche bij "downloads" indien van toepassing op die specifieke overname of koop.

Het vertrouwelijksdocument volledig invullen en mailen is sowieso een goed idee. Uw vraag wordt veel herkenbaarder en de uitwisseling van informatie zal sneller verlopen. Trouwens, wij hechten veel waarde aan privacy, dus de gegevens die u ons meedeelt worden intern gehouden en uitsluitend gebruikt in functie van uw overnamevraag.

Be Happy - Be Proud
Eet & Leef gezond

Facebook